Metody

System antyspamowy składa się z wielu elementów filtrujących pocztę. Poniżej wymieniono kilka z nich:

- analiza ilościowa
Napływające do serwerów WP wiadomości są analizowane pod względem ilości. Sprawdzamy ile wiadomości zostało wysłanych z poszczególnych adresów IP. Jeśli limit zostaje przekroczony przyznajemy odpowiednie punkty wpływające na końcową ocenę wiadomości.

- podpisy kryptograficzne
Jeśli przesłane do WP.PL wiadomości są podpisane kluczem kryptograficznym zgodnie ze standardem DKIM może to wpłynąć na ich końcową ocenę

- geolokalizacja
Na podstawie bazy geolokalizacyjnej system antyspamowy WP.PL ustala kraj który jest nadawcą wiadomości co w połączeniu z innymi mechanizmami wpływa na końcową ocenę (niektóre kraje generują bardzo dużą ilość spamu)

- system reputacji oraz DCC
System antyspamowy WP.PL posiada tzw. bazę reputacji. Jest to lista adresów z których w przeszłości wysyłano spam. Takie adresy mają niższą reputację co wpływa na ich końcową ocenę. Ponadto dzięki DCC (distributed checksum clearinghouse) baza reputacji jest współdzielona z innymi systemami pocztowymi na całym świecie

- internetowe bazy spamu
Jeśli adres z którego wysyłana jest wiadomość figuruje w Internetowych Bazach Spamu wpływa to na końcową ocenę danej wiadomości.pakiety pocztowe zgłoś problem z pocztą zapomniałem hasła